Jessica Lingonstierna är en entreprenör som driver det imponerande stövelföretaget ACQUO of Sweden. Med känsla för kvalitet och hållbarhet skapar hon lyxiga modestövlar för kvinnor mitt i livet och har byggt upp ett stort kundnätverk med nöjda kunder över hela världen. Företaget med sina unika high fashion stövlar anses ha framtida potential att bli ett stort varumärke i världen. Företaget har redan kunder i nästan 50 olika länder runt om i världen. Jessica är utbildad socialarbetare, webbdesigner och grafisk designer.

Precis som gummistöveln är Jessica helt unik. Hon bemästrar affärsvärldens utmaningar, inklusive logistik, produktionsstadier och försäljningsstrategier, med en imponerande kompetens samtidigt som hon skapar med en konstnärs passion och autenticitet. Jessica är också fotomodell för sitt företag och har även ibland jobbat som modell för andra företag.

Jessica har bott, utbildat sig och arbetat i USA i fyra år av sitt liv. Hon har bott i Helsingborg i två år men är från Norrköping där hon bor och driver sitt företag ACQUO of Sweden.

Jessica medverkar i ”The Apprentice Sweden” som sänds i TV4 våren 2022. Jessica är en av 12 vassa entreprenörer som är med i Lärlingen som började sända i TV4 den 9 mars 2022. Lärlingen finns även på TV4 play.

 

Hon startade det svenska klädmärket Evy Alfrida 2017, där hon designade hela klädkollektionen själv. Hon sålde senare företaget Evy Alfrida, och det drivs nu i annan regi av en annan ägare.

Jessica Lingonstierna is an entrepreneur who runs the impressive boot company ACQUO of Sweden. With a feeling for quality and sustainability, she creates luxurious fashion boots for women in the middle of life and has built a large customer network with satisfied customers all over the world. The company with its unique high fashion boots is considered having future potential to become a major brand in the world. The company already has customers in almost 50 different countries around the world. Jessica is an educated social worker, web designer and graphic designer.

Like the rubber boot, Jessica is completely unique. She masters the challenges of the business world, including logistics, production stages and sales strategies, with an impressive competence while creating with an artist’s passion and authenticity. Jessica is also a fashion model for her company and has also sometimes worked as a model for other companies.

Jessica has lived, educated herself and worked in the United States for four years of her life. She has lived in Helsingborg for two years but is from Norrköping where she lives and runs her company ACQUO of Sweden.

Jessica takes part in “The Apprentice Sweden“ which is broadcast on TV4 in the spring of 2022. Jessica is one of 12 sharp entrepreneurs who are part of The Apprentice which started broadcasting on TV4 on March 9, 2022. The Apprentice is also available on TV4 play.

 

She started the Swedish clothing brand Evy Alfrida in 2017, where she designed the entire clothing collection herself. She later sold the company Evy Alfrida, and it is now run under different auspices by another owner.