Vår hantering av dina personuppgifter

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster/produkter måste vi behandla vissa personuppgifter/uppgifter om dig och ditt besök på vår webbplats.

Vi skyddar din integritet och säkerhet och därför samlar vi inte in mer information än vi behöver. Informationen säljs naturligtvis inte vidare till tredje parter.

För din egen skull är det viktigt att du läser vår dataskyddspolicy innan du beställer från oss eller använder våra tjänster. Om du har frågor går det bra att kontakta oss på: info@acquoofsweden.se

Insamling och användning av uppgifter.

Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker alla uppgifter som vi samlar in, till exempel från webbplatsen, sociala media, telefon- eller mejlkontakter och events/marknader. Vi kan kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (som från en webbplats) med personuppgifter som samlats in på ett annat sätt.

Information som du ger oss

Du kan både direkt och indirekt ge oss information om dig eller ditt företag på många sätt, som när du beställer våra tjänster/produkter eller kontaktar oss via blanketter/mejl från vår webbplats.

Denna information kan omfatta:

 • Person- och kontaktinformation – namn, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, yrke, arbetsplats.
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
 • Geografisk information – din geografiska plats.
 • Information om produkter/tjänster – uppgifter om de produkter/tjänster som du har köpt.

Den information som vi samlar in är nödvändig för att du ska kunna ingå ett avtal med oss, handla online eller göra ett anbud.

Personnummer behandlas endast i undantagsfall för vissa tjänster som kräver legitim identitet.

Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Varför samlar vi in information och vad gör vi med informationen?

Vi samlar in uppgifter för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och produkter.

Dina uppgifter stannar hos oss!

Vi kommer varken att sälja eller dela dina uppgifter till eller med tredje parter utan ditt tillstånd. Ibland delar vi personuppgifter med leverantörer eller underleverantörer för att fullfölja/leverera vårt åtagande gentemot dig. Alla våra partners har ingått ett integritetsavtal och följer lagliga och tekniska krav så att dina uppgifter behandlas säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att lagra dina personuppgifter i Sverige/EU/EES. De händer dock i sällsynta fall att vissa uppgifter måste behandlas av tredje parter (som leverantör/underleverantör) av tekniska lösningar. Vi säkerställer alltid att uppgifter som skickas/lagras på detta sätt behandlas på samma säkerhetsnivå som inom EU/EES.

Hur länge spara vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det ändamål för vilket uppgifterna samlades in, och för att fullfölja vår åtaganden samt så länge som det krävs enligt bestämmelser om lagringstid, särskilt avseende redovisningskrav.

Dina rättigheter

 • Du som av någon anledning är kund/ registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.
 • Du har rätt att begära ett registreringsdokument med den information som vi har sparat om dig/ditt företag.
 • Du har rätt att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande på något sätt. Du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de har uppdaterats.
 • Du har rätt att få uppgifterna raderade. Radering av personuppgifter sker inte om de krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig/avtal med dig, eller om en annan svensk lag, myndighet eller domstol säger något annat. Om du anser att det inte finns något legitimt skäl för detta har du så klart rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt att lämna in klagomål och dra tillbaka samtycke.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan uppdatera/ändra denna policy. Om vi gör ändringar meddelar vi detta på vår webbplats https://acquoofsweden.com/data-protection-policy  Vi är också tydliga med vilka ändringar av policyn som görs.

Du kan alltid kontakt oss om du vill få tillgång till tidigare versioner.

Cookies och likande tekniker

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse. Mer information om hur cookies används finns i vår cookiepolicy.

Kontakta oss

Vi har en anställd som arbetar med frågor om dataskydd. När det gäller frågor om integritet och dataskydd kan du kontakta oss på

 • Jessica Lingonstierna
 • ACQUO of Sweden AB
 • 559010-8626
 • info@acquoofsweden.com
 • Hospitalsgatan 20
 • +46 762 181010

Begära information

Om du vill begära den information som vi har registrerad om dig via vår webbplats kan du göra det. Du kan även begära att vi tar bort uppgifter som lagrats om dig i våra system (såvida detta inte motsägs av anda lagar) och att vi rättar felaktiga uppgifter, med hjälp av funktionen nedan.

[wpgdprc_access_request_form]